20 August, 2017

Având în vedere Avizul favorabil nr. 10.806/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 de către doamna Denisa Corina Tănase, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) și al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Denisa Corina Tănase exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București, 28 martie 2013.
Nr. 171.