20 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 3.608,50 lei
2. Cuantumul total al veniturilor din donații: 42.000,00 lei
— Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul.
— Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară:

Denumirea

Sediul

Naționalitatea

CUI

Valoarea

Felul donației

Data

Sinecon — S.R.L.

Sibiu,

Str. Morilor nr. 51

română

4656238

15.000

lei

05.12.2012

Karl Heinz Dietrich International Exped

Otopeni,

str. Horia, Cloșca și Crișan

nr. 61—63

română

9539018

15.000

lei

27.12.2012

 3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 483.856,25 lei

a) Dobânzi de plasament

29.343,23 lei

b) Venituri din diferențe de curs valutar

20,89 lei

c) Amortizări reluate pe venituri

7.043,52 lei

d) Alte  venituri  (din  care  35.532,76  lei:  sume  transferate de la F.D.G. — Organizația județeană Sibiu pentru alegerile parlamentare)

 

35.605,76 lei

e) Alte venituri financiare

25.350,42 lei

f) Venituri din activități economice (editare ziar)

386.492,43 lei

Total venituri (1+2+3): 529.464,75 lei