24 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații:

 Cotizații                                       numerar                                                                        770,00 lei

2. Alte venituri

Dobânzi bancare

extras bancar

56,23 lei

Alte venituri

numerar și virament bancar

6.547,98 lei

Donații

numerar și virament bancar

842,00 lei