16 Iulie, 2018

În temeiul prevederilor art. 142 și 143 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 5 și 68 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Domnul Valer Dorneanu, profesor universitar, doctor în drept, se numește în funcția de judecător la Curtea Constituțională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului doamnei judecător Aspazia Cojocaru, profesor universitar, doctor în drept, prin expirarea, la data de 8 iunie 2013, a termenului pentru care a fost numită.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA

București, 26 martie 2013.
Nr. 7.