21 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 142 și 143 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 5, art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare,

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Doamna Mona-Maria Pivniceru se numește în funcția de judecător la Curtea Constituțională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a încetării mandatului domnului judecător Ion Predescu, prin expirarea termenului pentru care a fost numit.

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 26 martie 2013.

PREȘEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU

 

București, 26 martie 2013.
Nr. 12.