21 Ianuarie, 2018

În anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referință armonizate ale eficienței pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică și a factorilor de corecție aplicabili la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 9 noiembrie 2012, se face următoarea rectificare:
— la coloana 1 rândul 3, în loc de: „5—100 kV” se va citi: „50—100 kV”.

*

 

În anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 250/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 12 martie 2013, se face următoarea rectificare:
— în formularul 010, la pct. E, „DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL”, după rândul 3.2 „Scoatere din evidență”
se va citi: „4. Accize”.