17 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființare, pentru profesionalismul de excepție și abnegația manifestate de cadrele didactice în procesul de afirmare și dezvoltare a învățământului, științei și culturii economice din România,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul pentru Învățământ în grad de Comandor Academiei de Studii Economice din București.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

București, 26 martie 2013.
Nr. 329.