22 August, 2017

Monitorul Oficial 164/2013 din

  • Actul 9/2013, Ministerul Afacerilor Interne

    privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul
    Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

  • Decizia 29/2013, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

    privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 184A din 18 decembrie 2012 a Curții de Apel București — Secția a IX-a civilă
    și pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 4 pronunțată la data de 22 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise și operelor de artă vizuală aflate în gestiunea COPYRO — Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, denumită în continuare COPYRO, și VISARTA — Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, denumită în continuare VISARTA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 6 aprilie 2012, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 40/2012>