26 Septembrie, 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția personală semnificativă la protejarea valorilor democratice și promovarea intereselor naționale ale României, precum și la asigurarea respectării drepturilor și libertăților cetățenilor și apărarea statului de drept,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor domnului George-Cristian Maior, director al Serviciului Român de Informații.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

București, 25 martie 2013.
Nr. 327.