23 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României  d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

 

 

București, 20 martie 2013.
Nr. 318.