17 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 124 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Prezenta hotărâre are ca obiect de reglementare aprobarea regulilor de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2013 și modul de acordare, distribuire și de decontare a acestora.

Art. 2. — În unitățile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2013 un număr de maximum 50.352 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maximum 16 serii de trimitere.

Art. 3. — La numărul de locuri prevăzut la art. 2 se adaugă, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alți operatori economici interesați, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcție de prețurile ofertate pe bilet.

Art. 4. — Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă   gratuit   categoriilor   de   persoane   beneficiare   ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete, rezultat în conformitate cu prevederile art. 2 și 3.

Art. 5. — În perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament.

Art. 6. — Pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de:

a) pensionar al sistemului public de pensii;

b) asigurat al sistemului public de pensii;

c) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.

Art. 7. — (1) Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

(2) Decontarea costurilor biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, din fondurile aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013 nr. 6/2013, la capitolul „Asigurări și asistență socială”, titlul „Asistență socială”, alineatul „Ajutoare sociale în natură”, către prestatorii de servicii, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul muncii, familiei,

protecției sociale și persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

 Ministrul afacerilor interne,

Radu Stroe

 Ministrul apărării naționale,

Mircea Dușa

 Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

București, 20 martie 2013. Nr. 110.