18 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 100 alin. (1) și ale art. 142 alin. (2) și (3) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 5 alin. (2) și ale art. 69 alin. (1) și (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările ulterioare,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Domnul Daniel Marius Morar se numește în funcția de judecător la Curtea Constituțională pentru un mandat de 9 ani, începând cu data de 9 iunie 2013.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

București, 25 martie 2013. Nr. 326.