23 August, 2017

Cuantumul total încasat din alte venituri:

Dobânzi bancare

extras bancar

4.61 lei

Donații

numerar și virament bancar

                       8500,00 lei

Alte venituri

numerar și virament bancar

                       4280,49 lei