23 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații

Cotizații                                       numerar                                    18160,00 lei

2. Cuantumul total încasat din alte venituri:

Dobânzi bancare

extras bancar

13,87 lei

Alte venituri

numerar și virament bancar

2370,00 lei

Donații

numerar și virament bancar

8485,00 lei