20 August, 2017

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizații:

Cotizații                           Banat                              numerar                                              8284,00 lei

2. Cuantumul total încasat din alte venituri:

Dobânzi bancare

Banat

extras bancar

19,50 lei

Alte venituri

Banat

numerar și virament bancar

58.919,66 lei

Donații

Banat

numerar și virament bancar

14.870,00 lei