20 August, 2017

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art.   I.  —   
Ordinul   viceprim-ministrului,   ministrul   finanțelor   publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 20 februarie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. La anexa nr. 10 punctul III subpunctul 1 al doilea paragraf, după partea introductivă, înaintea primului punct se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
„• rd. 41 «Cheltuieli pentru investiții» ≤ rd. 39 «Surse de finanțare a investițiilor» — rd. 40 bis «Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori»;”.
3. La anexa nr. 10 punctul III subpunctul 2 al doilea paragraf, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) rd. (150) –– Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) — se va calcula prin aplicarea indicelui prețurilor de consum (ICP) calculat/prognozat pentru anul curent asupra productivității muncii în unități valorice realizată în anul precedent (rd.149 col. 5);”.
4. La anexa nr. 10 punctul III subpunctul 5, al doilea paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:
„La completarea anexei de fundamentare nr. 5 se vor avea în vedere și următoarele corelații:
— rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. 39 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
— rd. II col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. 41 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1;
— rd. I col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 >/= rd. II col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5;
— rd. I 1a) col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 5 = rd. 123 col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2;
— rd. I 2) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. 40 col. 4, 5, 7 și 8 din anexanr. 1
— rd. II 5) col. 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. B, col. 5, 10 și 15 din anexa nr. 8;
— rd. I 5) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. 39—rd. 40 bis, col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1.”
Art. II.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea


 București, 18 martie 2013.
Nr. 348.