21 Ianuarie, 2018

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 21 și 22 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. —
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale — unitățile teritoriale subordonate, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării și a recepționării unor lucrări de intervenție, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2. —
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din rezerva de mobilizare, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. —
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a două imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale — unitățile teritoriale 330 și 430, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 4. —
Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare    a    anexei    la    Hotărârea    Guvernului nr. 1.705/2006  pentru  aprobarea  inventarului  centralizat  al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. —
Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,

Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voine

București, 13 martie 2013.
Nr. 92.

ANEXA Nr. 1

DATELE   DE   IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale — unitățile teritoriale subordonate, a căror valoare de inventar se majorează ca urmare a reevaluării și a recepționării unor lucrări de intervenție

 

 

Administratorul și codul unic de identificare

 

 

Nr. de inventar M.F.P. și codul de clasificare

 

 

Denumirea și adresa

 

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Situația juridică

 

 

Tipul bunului

Baza legală

a majorării valorii de inventar

 

În administrare/

concesiune

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 95

3503805

 

MFP 97186

8.19.01

 

Clădire 95/1

Județul Sălaj

 

35.849

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 95

3503805

 

MFP 97190

8.19.01

 

Clădire 95/22

Județul Sălaj

 

50.884

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 95

3503805

 

MFP 97194

8.19.01

 

Clădire 95/8

Județul Sălaj

 

60.875

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 95

3503805

 

MFP 97205

8.19.01

 

Clădire 95/19

Județul Sălaj

 

24.642

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 95

3503805

 

MFP 97206

8.19.01

 

Clădire 95/20

Județul Sălaj

 

233.269

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 95

3503805

 

MFP 97207

8.19.01

 

Clădire 95/21

Județul Sălaj

 

50.884

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 95

3503805

 

MFP 97210

8.19.01

 

Clădire 95/25

Județul Sălaj

 

108.944

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 95

3503805

 

MFP 100039

8.19.01

 

Teren 95/45

Județul Sălaj

 

3.813.332

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 130

26304160

 

MFP 97288

8.19.01

 

Construcție 130/58

Județul Vâlcea

 

202.792

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 130

26304160

 

MFP 97293

8.19.01

 

Clădire 130/63

Județul Vâlcea

 

25.914

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 130

26304160

 

MFP 97294

8.19.01

 

Clădire 130/64

Județul Vâlcea

 

129.971

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 130

26304160

 

MFP 97296

8.19.01

 

Clădire 130/66

Județul Vâlcea

 

38.845

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 130

26304160

 

MFP 97328

8.19.01

 

Clădire 130/98

Județul Vâlcea

 

34.209

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 130

26304160

 

MFP 97329

8.19.01

 

Teren 130/99

Județul Vâlcea

 

2.154.457

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 130

26304160

 

MFP 150078

8.19.01

 

Construcție 130/115

Județul Vâlcea

 

473.093

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97344

8.19.01

 

Clădire 135/1

Județul Vâlcea

 

24.700

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97345

8.19.01

 

Clădire 135/2

Județul Vâlcea

 

24.700

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97346

8.19.01

 

Clădire 135/3

Județul Vâlcea

 

24.700

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97347

8.19.01

 

Clădire 135/4

Județul Vâlcea

 

24.700

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97349

8.19.01

 

Clădire 135/6

Județul Vâlcea

 

187.327

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97350

8.19.01

 

Clădire 135/7

Județul Vâlcea

 

986.474

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97351

8.19.01

 

Clădire 135/8

Județul Vâlcea

 

26.864

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97352

8.19.01

 

Clădire 135/9

Județul Vâlcea

 

145.864

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97390

8.19.01

 

Construcție 135/47

Județul Vâlcea

 

15.038

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97399

8.19.01

 

Construcție 135/56

Județul Vâlcea

 

54.424

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97403

8.19.01

 

Clădire 135/60

Județul Vâlcea

 

205.126

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97404

8.19.01

 

Construcție 135/61

Județul Vâlcea

 

449.128

 

Proces-verbal

nr. 1.667/16.12.2010

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97409

8.19.01

 

Construcție 135/66

Județul Vâlcea

 

1.898.697

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 97411

8.19.01

 

Teren 135/68

Județul Vâlcea

 

2.842.530

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 135

26292278

 

MFP 150079

8.19.01

 

Construcție 135/69

Județul Vâlcea

 

507.806

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97418

8.19.01

 

Clădire 140/6

Județul Buzău

 

46.335

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97420

8.19.01

 

Clădire 140/8

Județul Buzău

 

48.007

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97421

8.19.01

 

Clădire 140/9

Județul Buzău

 

49.320

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97422

8.19.01

 

Clădire 140/10

Județul Buzău

 

29.386

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97423

8.19.01

 

Clădire 140/11

Județul Buzău

 

410.653

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97424

8.19.01

 

Clădire 140/12

Județul Buzău

 

87.009

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97425

8.19.01

 

Clădire 140/13

Județul Buzău

 

279.440

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97426

8.19.01

 

Clădire 140/14

Județul Buzău

 

182.499

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97428

8.19.01

 

Clădire 140/25

Județul Buzău

 

36.289

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97430

8.19.01

 

Construcție 140/27

Județul Buzău

 

1.201.896

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97450

8.19.01

 

Clădire 140/15

Județul Buzău

 

182.499

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97451

8.19.01

 

Clădire 140/16

Județul Buzău

 

182.498

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97452

8.19.01

 

Clădire 140/17

Județul Buzău

 

182.499

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97453

8.19.01

 

Clădire 140/18

Județul Buzău

 

182.498

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97454

8.19.01

 

Clădire 140/19

Județul Buzău

 

182.498

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97474

8.19.01

 

Clădire 140/62

Județul Buzău

 

2.306.081

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97475

8.19.01

 

Clădire 140/63

Județul Buzău

 

2.306.081

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97476

8.19.01

 

Clădire 140/64

Județul Buzău

 

2.306.081

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97477

8.19.01

 

Clădire 140/65

Județul Buzău

 

2.306.081

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97478

8.19.01

 

Clădire 140/66

Județul Buzău

 

2.306.081

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97479

8.19.01

 

Clădire 140/67

Județul Buzău

 

2.306.081

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97480

8.19.01

 

Clădire 140/68

Județul Buzău

 

2.306.081

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97481

8.19.01

 

Clădire 140/69

Județul Buzău

 

2.306.081

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97482

8.19.01

 

Clădire 140/70

Județul Buzău

 

2.243.531

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97484

8.19.01

 

Clădire 140/72

Județul Buzău

 

296.476

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97496

8.19.01

 

Construcție 140/84

Județul Buzău

 

478.898

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97497

8.19.01

 

Construcție 140/85

Județul Buzău

 

143.472

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97498

8.19.01

 

Construcție 140/86

Județul Buzău

 

143.472

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

 

MFP 97499

8.19.01

 

 

Construcție 140/87

Județul Buzău

 

 

1.382.323

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 3.590/27.12.2010

 

 

Administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97500

8.19.01

 

Construcție 140/88

Județul Buzău

 

1.793.602

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97506

8.19.01

 

Construcție 140/94

Județul Buzău

 

1.374.079

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97507

8.19.01

 

Clădire 140/95

Județul Buzău

 

515.294

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97509

8.19.01

 

Teren 140/97

Județul Buzău

 

2.731.947

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97510

8.19.01

 

Teren 140/98

Județul Buzău

 

116.597

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97511

8.19.01

 

Teren 140/99

Județul Buzău

 

30.231

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97512

8.19.01

 

Teren 140/100

Județul Buzău

 

773

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97513

8.19.01

 

Teren 140/101

Județul Buzău

 

3.529

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97514

8.19.01

 

Teren 140/102

Județul Buzău

 

638

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 97515

8.19.01

 

Teren 140/103

Județul Buzău

 

3.268

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 147517

8.19.01

 

Clădire 140/71

Județul Buzău

 

205.127

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 140

10246933

 

MFP 147518

8.19.01

 

Clădire 140/104

Județul Buzău

 

205.127

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97516

8.19.01

 

Clădire 145/1

Județul Gorj

 

14.437

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

ANRSPS UT 145

2710616

MFP 97517

8.19.01

Clădire 145/2

Județul Gorj

 

519.915

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97521

8.19.01

 

Clădire 145/6

Județul Gorj

 

211.017

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97522

8.19.01

 

Clădire 145/7

Județul Gorj

 

51.614

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97523

8.19.01

 

Clădire 145/8

Județul Gorj

 

107.551

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97524

8.19.01

 

Clădire 145/9

Județul Gorj

 

65.280

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97529

8.19.01

 

Construcție 145/14

Județul Gorj

 

1.129.132

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97548

8.19.01

 

Teren 145/121

Județul Gorj

 

2.127.619

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97568

8.19.01

 

Clădire 145/52

Județul Gorj

 

3.077.864

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97569

8.19.01

 

Clădire 145/53

Județul Gorj

 

2.733.136

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97570

8.19.01

 

Clădire 145/54

Județul Gorj

 

2.733.136

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97571

8.19.01

 

Clădire 145/55

Județul Gorj

 

2.733.136

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97572

8.19.01

 

Clădire 145/56

Județul Gorj

 

2.733.136

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97573

8.19.01

 

Clădire 145/57

Județul Gorj

 

2.733.136

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97574

8.19.01

 

Clădire 145/58

Județul Gorj

 

2.733.136

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97575

8.19.01

 

Clădire 145/59

Județul Gorj

 

2.733.136

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97576

8.19.01

 

Clădire 145/60

Județul Gorj

 

2.733.137

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97577

8.19.01

 

Clădire 145/61

Județul Gorj

 

2.733.137

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97578

8.19.01

 

Clădire 145/62

Județul Gorj

 

2.733.137

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97579

8.19.01

 

Clădire 145/63

Județul Gorj

 

191.777

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97580

8.19.01

 

Clădire 145/64

Județul Gorj

 

191.777

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97581

8.19.01

 

Clădire 145/65

Județul Gorj

 

191.777

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97582

8.19.01

 

Clădire 145/66

Județul Gorj

 

191.777

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97583

8.19.01

 

Clădire 145/67

Județul Gorj

 

191.777

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97584

8.19.01

 

Clădire 145/68

Județul Gorj

 

191.777

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97607

8.19.01

 

Construcție 145/91

Județul Gorj

 

449.184

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97611

8.19.01

 

Construcție 145/95

Județul Gorj

 

2.502.028

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97612

8.19.01

 

Construcție 145/96

Județul Gorj

 

309.167

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97620

8.19.01

 

Clădire 145/104

Județul Gorj

 

37.878

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97621

8.19.01

 

Clădire 145/105

Județul Gorj

 

37.879

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97622

8.19.01

 

Clădire 145/106

Județul Gorj

 

105.676

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97623

8.19.01

 

Construcție 145/107

Județul Gorj

 

615.836

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97624

8.19.01

 

Clădire 145/108

Județul Gorj

 

102.970

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97625

8.19.01

 

Clădire 145/109

Județul Gorj

 

102.970

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97626

8.19.01

 

Clădire 145/110

Județul Gorj

 

102.970

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97627

8.19.01

 

Clădire 145/111

Județul Gorj

 

102.969

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97628

8.19.01

 

Clădire 145/112

Județul Gorj

 

102.969

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97629

8.19.01

 

Clădire 145/113

Județul Gorj

 

102.969

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97630

8.19.01

 

Construcție 145/114

Județul Gorj

 

159.942

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97631

8.19.01

 

Construcție 145/115

Județul Gorj

 

159.941

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil


 

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 97634

8.19.01

 

Construcție 145/118

Județul Gorj

 

2.410.576

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 150080

8.19.01

 

Construcție 145/123

Județul Gorj

 

388.296

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 145

2710616

 

MFP 150081

8.19.01

 

Construcție 145/122

Județul Gorj

 

61.818

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97637

8.19.01

 

Clădire 150/1

Județul Dâmbovița

 

24.897

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97638

8.19.01

 

Clădire 150/2

Județul Dâmbovița

 

42.795

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97639

8.19.01

 

Clădire 150/3

Județul Dâmbovița

 

39.529

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97643

8.19.01

 

Clădire 150/7

Județul Dâmbovița

 

100.606

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97649

8.19.01

 

Clădire 150/13

Județul Dâmbovița

 

13.817

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97650

8.19.01

 

Clădire 150/14

Județul Dâmbovița

 

137.714

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97651

8.19.01

 

Clădire 150/15

Județul Dâmbovița

 

26.068

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97652

8.19.01

 

Clădire 150/16

Județul Dâmbovița

 

26.068

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97653

8.19.01

 

Clădire 150/17

Județul Dâmbovița

 

26.068

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97657

8.19.01

 

Clădire 150/21

Județul Dâmbovița

 

9.045

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97658

8.19.01

 

Clădire 150/22

Județul Dâmbovița

 

57.878

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97659

8.19.01

 

Clădire 150/23

Județul Dâmbovița

 

2.465

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97661

8.19.01

 

Clădire 150/25

Județul Dâmbovița

 

417.987

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97662

8.19.01

 

Clădire 150/26

Județul Dâmbovița

 

417.987

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97663

8.19.01

 

Clădire 150/27

Județul Dâmbovița

 

417.987

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil


 

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97664

8.19.01

 

Clădire 150/28

Județul Dâmbovița

 

417.987

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97703

8.19.01

 

Construcție 150/67

Județul Dâmbovița

 

7.494

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 150

26292057

 

MFP 97709

8.19.01

 

Teren150/73

Județul Dâmbovița

 

6.588.771

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97710

8.19.01

 

Clădire 235/1

Județul Dâmbovița

 

128.033

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97711

8.19.01

 

Clădire 235/2

Județul Dâmbovița

 

112.433

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97712

8.19.01

 

Clădire 235/3

Județul Dâmbovița

 

42.708

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97713

8.19.01

 

Clădire 235/4

Județul Dâmbovița

 

474.869

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97718

8.19.01

 

Clădire 235/9

Județul Dâmbovița

 

7.159.259

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97723

8.19.01

 

Clădire 235/14

Județul Dâmbovița

 

82.905

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97726

8.19.01

 

Clădire 235/17

Județul Dâmbovița

 

163.664

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97727

8.19.01

 

Clădire 235/18

Județul Dâmbovița

 

86.999

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97728

8.19.01

 

Clădire 235/19

Județul Dâmbovița

 

14.670

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97729

8.19.01

 

Clădire 235/20

Județul Dâmbovița

 

14.670

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97730

8.19.01

 

Clădire 235/21

Județul Dâmbovița

 

170.651

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97733

8.19.01

 

Clădire 235/24

Județul Dâmbovița

 

7.824

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97734

8.19.01

 

Construcție 235/25

Județul Dâmbovița

 

67.570

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97738

8.19.01

 

Construcție 235/29

Județul Dâmbovița

 

103.636

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97739

8.19.01

 

Clădire 235/30

Județul Dâmbovița

 

312.277

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97740

8.19.01

 

Construcție 235/31

Județul Dâmbovița

 

69.465

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 97741

8.19.01

 

Teren 235/32

Județul Dâmbovița

 

2.672.973

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 120901

8.19.01

 

Construcție 235/33

Județul Dâmbovița

 

53.931

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 235

26309426

 

MFP 120902

8.19.01

 

Construcție 235/34

Județul Dâmbovița

 

2.917

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97743

8.19.01

 

Clădire 240/2

Județul Brașov

 

25.949

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97745

8.19.01

 

Clădire 240/4

Județul Brașov

 

40.917

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97754

8.19.01

 

Clădire 240/13

Județul Brașov

 

37.094

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97756

8.19.01

 

Clădire 240/15

Județul Brașov

 

119.592

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97757

8.19.01

 

Clădire 240/16

Județul Brașov

 

233.415

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97758

8.19.01

 

Clădire 240/17

Județul Brașov

 

210.553

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97759

8.19.01

 

Clădire 240/18

Județul Brașov

 

75.829

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

 

MFP 97761

8.19.01

 

 

Clădire 240/20

Județul Brașov

 

 

1.291.651

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 3.000/6.12.2010

 

 

Administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97762

8.19.01

 

Clădire 240/21

Județul Brașov

 

28.406

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97813

8.19.01

 

Clădire 240/71

Județul Brașov

 

23.613

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 97814

8.19.01

 

Clădire 240/72

Județul Brașov

 

23.613

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 240

2739043

 

MFP 100722

8.19.01

 

Teren 240/77

Județul Brașov

 

 

8.423.512

Ordinul ministrului

economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 1.332/9.06.2010

 

 

Administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97819

8.19.01

 

Teren 260/1

Județul Sibiu

 

2.816.802

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97849

8.19.01

 

Clădire 260/31

Județul Sibiu

 

126.776

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97850

8.19.01

 

Clădire 260/32

Județul Sibiu

 

139.611

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97852

8.19.01

 

Clădire 260/34

Județul Sibiu

 

36

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

 

MFP 97853

8.19.01

 

 

Construcție 260/35

Județul Sibiu

 

 

655.360

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 1.187/17.12.2010

 

 

Administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97854

8.19.01

 

Construcție 260/36

Județul Sibiu

 

662

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97855

8.19.01

 

Construcție 260/37

Județul Sibiu

 

662

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97856

8.19.01

 

Construcție 260/38

Județul Sibiu

 

662

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97858

8.19.01

 

Construcție 260/40

Județul Sibiu

 

359

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97865

8.19.01

 

Construcție 260/47

Județul Sibiu

 

376

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97866

8.19.01

 

Construcție 260/48

Județul Sibiu

 

12.595

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97867

8.19.01

 

Construcție 260/49

Județul Sibiu

 

12.595

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97868

8.19.01

 

Clădire 260/50

Județul Sibiu

 

49

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97869

8.19.01

 

Clădire 260/51

Județul Sibiu

 

21

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97870

8.19.01

 

Construcție 260/52

Județul Sibiu

 

22

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 260

23475670

 

MFP 97871

8.19.01

 

Clădire 260/53

Județul Sibiu

 

91.012

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97874

8.19.01

 

Clădire 265/1

Județul Bacău

 

360.163

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97877

8.19.01

 

Clădire 265/4

Județul Bacău

 

104.474

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

ANRSPS UT 265

4187280

MFP 97881

8.19.01

Clădire 265/8

Județul Bacău

 

8.615

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil


 

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97882

8.19.01

 

Clădire 265/9

Județul Bacău

 

99.742

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97883

8.19.01

 

Clădire 265/10

Județul Bacău

 

47.025

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97911

8.19.01

 

Construcție 265/38

Județul Bacău

 

184.892

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97912

8.19.01

 

Construcție 265/39

Județul Bacău

 

77.807

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97916

8.19.01

 

Construcție 265/43

Județul Bacău

 

189.348

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97922

8.19.01

 

Teren 265/49

Județul Bacău

 

413.588

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 265

4187280

 

MFP 97923

8.19.01

 

Teren 265/50 Județul

Bacău

 

2.302.028

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97925

8.19.01

 

Clădire 310/2

Județul Galați

 

14.156

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97930

8.19.01

 

Clădire 310/7

Județul Galați

 

120.252

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97931

8.19.01

 

Clădire 310/8

Județul Galați

 

43.127

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97932

8.19.01

 

Clădire 310/9

Județul Galați

 

14.146

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97933

8.19.01

 

Clădire 310/10

Județul Galați

 

19.817

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97970

8.19.01

 

Clădire 310/47

Județul Galați

 

503.605

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97974

8.19.01

 

Clădire 310/51

Județul Galați

 

315.061

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97976

8.19.01

 

Construcție 310/53

Județul Galați

 

343.827

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97979

8.19.01

 

Clădire 310/56

Județul Galați

 

658

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97981

8.19.01

 

Construcție 310/58

Județul Galați

 

1.693.304

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97982

8.19.01

 

Clădire 310/59

Județul Galați

 

9.221

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97989

8.19.01

 

Teren 310/66

Județul Galați

 

1.991.573

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97990

8.19.01

 

Teren 310/67

Județul Galați

 

341.683

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97991

8.19.01

 

Teren 310/68

Județul Galați

 

681.660

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97992

8.19.01

 

Teren 310/69

Județul Galați

 

476.275

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97993

8.19.01

 

Teren 310/70

Județul Galați

 

703.665

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 310

4149979

 

MFP 97994

8.19.01

 

Teren 310/71

Județul Galați

 

447.917

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98002

8.19.01

 

Clădire 315/6

Județul Botoșani

 

372.754

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98011

8.19.01

 

Clădire 315/15

Județul Botoșani

 

14.005

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98012

8.19.01

 

Clădire 315/16

Județul Botoșani

 

12.763

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98013

8.19.01

 

Clădire 315/17

Județul Botoșani

 

16.237

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98015

8.19.01

 

Clădire 315/19

Județul Botoșani

 

76.827

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98026

8.19.01

 

Teren 315/116

Județul Botoșani

 

56.570

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98053

8.19.01

 

Construcție 315/56

Județul Botoșani

 

663.214

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98063

8.19.01

 

Construcție 315/67

Județul Botoșani

 

90.230

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98064

8.19.01

 

Construcție 315/68

Județul Botoșani

 

71.561

 

Proces-verbal

nr. 1.414/26.10.2010

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98093

8.19.01

 

Construcție 315/96

Județul Botoșani

 

18.303

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98094

8.19.01

 

Construcție 315/97

Județul Botoșani

 

143.990

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98095

8.19.01

 

Clădire 315/98

Județul Botoșani

 

96.873

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98097

8.19.01

 

Construcție 315/100

Județul Botoșani

 

1.570

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

 

MFP 98098

8.19.01

 

 

Construcție 315/101

Județul Botoșani

 

 

146.969

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 1.391/21.10.2010

 

 

Administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98099

8.19.01

 

Clădire 315/102

Județul Botoșani

 

57.201

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98100

8.19.01

 

Construcție 315/103

Județul Botoșani

 

993.575

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98101

8.19.01

 

Construcție 315/104

Județul Botoșani

 

331.194

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98102

8.19.01

 

Construcție 315/105

Județul Botoșani

 

45.168

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98105

8.19.01

 

Teren 315/108

Județul Botoșani

 

41.664

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98106

8.19.01

 

Teren 315/109

Județul Botoșani

 

1.330.780

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98107

8.19.01

 

Teren 315/110

Județul Botoșani

 

1.125.008

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98108

8.19.01

 

Teren 315/111

Județul Botoșani

 

9.495

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98109

8.19.01

 

Teren 315/112

Județul Botoșani

 

199.620

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98110

8.19.01

 

Teren 315/113

Județul Botoșani

 

37.980

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98111

8.19.01

 

Teren 315/114

Județul Botoșani

 

26.510

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 315

9212481

 

MFP 98112

8.19.01

 

Teren 315/115

Județul Botoșani

 

280.174

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98122

8.19.01

 

Clădire 320/10

Județul Ialomița

 

157.809

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98123

8.19.01

 

Clădire 320/11

Județul Ialomița

 

297.017

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98128

8.19.01

 

Clădire 320/16

Județul Ialomița

 

23.307

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

ANRSPS UT 320

4231784

MFP 98151

8.19.01

Clădire 320/39

Județul Ialomița

 

79.176

Ordinul ministrului

economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil


 

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98152

8.19.01

 

Clădire 320/40

Județul Ialomița

 

675.929

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98204

8.19.01

 

Construcție 320/93

Județul Ialomița

 

169.298

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98205

8.19.01

 

Construcție 320/94

Județul Ialomița

 

233.631

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98206

8.19.01

 

Clădire 320/95

Județul Ialomița

 

157.465

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98207

8.19.01

 

Clădire 320/96

Județul Ialomița

 

214.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98208

8.19.01

 

Construcție 320/97

Județul Ialomița

 

2.611.995

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98209

8.19.01

 

Construcție 320/98

Județul Ialomița

 

1.986.103

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98210

8.19.01

 

Clădire 320/99

Județul Ialomița

 

60.215

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98214

8.19.01

 

Construcție 320/103

Județul Ialomița

 

2.401

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98215

8.19.01

 

Construcție 320/104

Județul Ialomița

 

2.401

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98216

8.19.01

 

Construcție 320/105

Județul Ialomița

 

 

2.401

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

Administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98217

8.19.01

 

Teren 320/106

Județul Ialomița

 

721.696

 

Proces-verbal

nr. 1.368/30.06.2010

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98218

8.19.01

 

Teren 320/107

Județul Ialomița

 

48.746

 

Proces-verbal

nr. 1.368/30.06.2010

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98219

8.19.01

 

Teren 320/108

Județul Ialomița

 

10.093.552

 

Proces-verbal

nr. 1.368/30.06.2010

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 320

4231784

 

MFP 98220

8.19.01

 

Teren 320/109

Județul Ialomița

 

176.310

 

Proces-verbal

nr. 1.368/30.06.2010

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 325

4159034

 

MFP 98224

8.19.01

 

Clădire 325/3

Județul Bacău

 

30.554

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 325

4159034

 

MFP 98244

8.19.01

 

Clădire 325/23

Județul Bacău

 

28.389

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 325

4159034

 

MFP 98257

8.19.01

 

Construcție 325/36

Județul Bacău

 

311.358

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 325

4159034

 

MFP 98258

8.19.01

 

Construcție 325/37

Județul Bacău

 

1.116.513

 

Proces-verbal

nr. 1.069/25.05.2010

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 325

4159034

 

MFP 98267

8.19.01

 

Construcție 325/46

Județul Bacău

 

909.501

 

Proces-verbal

nr. 1.346/29.06.2010

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 325

4159034

 

MFP 98283

8.19.01

 

Clădire 325/62

Județul Bacău

 

793.281

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 325

4159034

 

MFP 98286

8.19.01

 

Teren 325/65

Județul Bacău

 

11.828.354

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 325

4159034

 

MFP 150082

8.19.01

 

Construcție 325/66

Județul Bacău

 

1.087.559

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98288

8.19.01

 

Clădire 330/2

Județul Neamț

 

13.417

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98289

8.19.01

 

Clădire 330/3

Județul Neamț

 

265.750

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98291

8.19.01

 

Clădire 330/5

Județul Neamț

 

12.945

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98292

8.19.01

 

Clădire 330/6

Județul Neamț

 

3.158

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98293

8.19.01

 

Clădire 330/7

Județul Neamț

 

236.880

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98331

8.19.01

 

Clădire 330/45

Județul Neamț

 

277.841

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98334

8.19.01

 

Clădire 330/48

Județul Neamț

 

137.360

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98364

8.19.01

 

Clădire 330/80

Județul Neamț

 

2.874.958

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98367

8.19.01

 

Teren 330/84

Județul Neamț

 

5.377.281

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 98368

8.19.01

 

Teren 330/85

Județul Neamț

 

789.537

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

MFP 151890

8.19.01

 

Construcție 330/86

Județul Neamț

 

1.047.493

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98373

8.19.01

 

Clădire 335/2

Județul Bacău

 

8.219

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98379

8.19.01

 

Clădire 335/8

Județul Bacău

 

1.718

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil


 

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98380

8.19.01

 

Clădire 335/9

Județul Bacău

 

1.718

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98381

8.19.01

 

Clădire 335/10

Județul Bacău

 

1.718

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98382

8.19.01

 

Clădire 335/11

Județul Bacău

 

1.718

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98403

8.19.01

 

Clădire 335/32

Județul Bacău

 

101.856

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98404

8.19.01

 

Clădire 335/33

Județul Bacău

 

20.355

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98405

8.19.01

 

Clădire 335/34

Județul Bacău

 

4.724

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98507

8.19.01

 

Construcție 335/137

Județul Bacău

 

192.547

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98532

8.19.01

 

Construcție 335/162

Județul Bacău

 

53.752

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98534

8.19.01

 

Construcție 335/164

Județul Bacău

 

525.111

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98537

8.19.01

 

Construcție 335/167

Județul Bacău

 

416

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98538

8.19.01

 

Construcție 335/168

Județul Bacău

 

486

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98541

8.19.01

 

Construcție 335/171

Județul Bacău

 

11.342

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98543

8.19.01

 

Construcție 335/173

Județul Bacău

 

134.593

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98544

8.19.01

 

Construcție 335/174

Județul Bacău

 

21.672

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98545

8.19.01

 

Construcție 335/175

Județul Bacău

 

45.465

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98546

8.19.01

 

Construcție 335/176

Județul Bacău

 

43.343

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98552

8.19.01

 

Clădire 335/183

Județul Bacău

 

62.025

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98553

8.19.01

 

Teren 335/184

Județul Bacău

 

8.950.797

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 335

4278663

 

MFP 98555

8.19.01

 

Construcție 335/177

Județul Bacău

 

22.360

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

Administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98556

8.19.01

 

Clădire 345/1

Județul Sibiu

 

12.365.425

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98557

8.19.01

 

Clădire 345/2

Județul Sibiu

 

11.677.066

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98558

8.19.01

 

Clădire 345/3

Județul Sibiu

 

4.773

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98560

8.19.01

 

Clădire 345/5

Județul Sibiu

 

111.531

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98561

8.19.01

 

Clădire 345/6

Județul Sibiu

 

1.857.980

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98563

8.19.01

 

Clădire 345/8

Județul Sibiu

 

31.591

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98564

8.19.01

 

Clădire 345/9

Județul Sibiu

 

71.116

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98565

8.19.01

 

Construcție 345/10

Județul Sibiu

 

3.216.087

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98567

8.19.01

 

Construcție 345/12

Județul Sibiu

 

1.625.158

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98569

8.19.01

 

Construcție 345/14

Județul Sibiu

 

514.005

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98570

8.19.01

 

Construcție 345/15

Județul Sibiu

 

70.152

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98571

8.19.01

 

Construcție 345/16

Județul Sibiu

 

1.269.239

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98572

8.19.01

 

Construcție 345/17

Județul Sibiu

 

243.790

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98573

8.19.01

 

Construcție 345/18

Județul Sibiu

 

633.773

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98577

8.19.01

 

Construcție 345/22

Județul Sibiu

 

326.293

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98578

8.19.01

 

Construcție 345/23

Județul Sibiu

 

54.101

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98579

8.19.01

 

Clădire 345/24

Județul Sibiu

 

113.654

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98580

8.19.01

 

Clădire 345/25

Județul Sibiu

 

18.128

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98581

8.19.01

 

Construcție 345/26

Județul Sibiu

 

881.432

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98583

8.19.01

 

Clădire 345/28

Județul Sibiu

 

689.969

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98588

8.19.01

 

Clădire 345/33

Județul Sibiu

 

8.892.981

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 345

23520789

 

MFP 98590

8.19.01

 

Teren 345/35

Județul Sibiu

 

6.248.623

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98591

8.19.01

 

Clădire 350/1

Județul Ilfov

 

1.663.773

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98592

8.19.01

 

Clădire 350/2

Județul Ilfov

 

81.770

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98599

8.19.01

 

Clădire 350/9

Județul Ilfov

 

34.028

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98600

8.19.01

 

Clădire 350/10

Județul Ilfov

 

1.255.346

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98601

8.19.01

 

Clădire 350/11

Județul Ilfov

 

129.975

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98602

8.19.01

 

Clădire 350/12

Județul Ilfov

 

26.577

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98607

8.19.01

 

Clădire 350/17

Județul Ilfov

 

577.573

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98609

8.19.01

 

Clădire 350/19

Județul Ilfov

 

73.054

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98610

8.19.01

 

Clădire 350/20

Județul Ilfov

 

113.410

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98611

8.19.01

 

Clădire 350/21

Județul Ilfov

 

1.328.961

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98615

8.19.01

 

Construcție 350/25

Județul Ilfov

 

5.582.948

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98617

8.19.01

 

Construcție 350/27

Județul Ilfov

 

469.980

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98639

8.19.01

 

Clădire 350/49

Județul Ilfov

 

857.713

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98640

8.19.01

 

Construcție 350/50

Județul Ilfov

 

2.516.416

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98642

8.19.01

 

Construcție 350/52

Județul Ilfov

 

119.200

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98645

8.19.01

 

Clădire 350/55

Județul Ilfov

 

190.533

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98646

8.19.01

 

Clădire 350/56

Județul Ilfov

 

190.533

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98647

8.19.01

 

Clădire 350/57

Județul Ilfov

 

190.533

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98648

8.19.01

 

Clădire 350/58

Județul Ilfov

 

190.533

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98649

8.19.01

 

Clădire 350/59

Județul Ilfov

 

190.533

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98650

8.19.01

 

Clădire 350/60

Județul Ilfov

 

190.533

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98651

8.19.01

 

Construcție 350/61

Județul Ilfov

 

474

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98652

8.19.01

 

Construcție 350/62

Județul Ilfov

 

474

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98653

8.19.01

 

Construcție 350/63

Județul Ilfov

 

322.196

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98668

8.19.01

 

Construcție 350/79

Județul Ilfov

 

36.679

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98669

8.19.01

 

Construcție 350/80

Județul Ilfov

 

13.729

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98670

8.19.01

 

Construcție 350/81

Județul Ilfov

 

264

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98671

8.19.01

 

Construcție 350/82

Județul Ilfov

 

9.111

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98672

8.19.01

 

Construcție 350/83

Județul Ilfov

 

32.813

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98673

8.19.01

 

Clădire 350/84

Județul Ilfov

 

610.076

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98674

8.19.01

 

Construcție 350/85

Județul Ilfov

 

387.662

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98675

8.19.01

 

Construcție 350/86

Județul Ilfov

 

986

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98676

8.19.01

 

Construcție 350/87

Județul Ilfov

 

25.433

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98677

8.19.01

 

Clădire 350/89

Județul Ilfov

 

36.436

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98678

8.19.01

 

Construcție 350/88

Județul Ilfov

 

53.159

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98679

8.19.01

 

Clădire 350/91

Județul Ilfov

 

36.436

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98680

8.19.01

 

Clădire 350/92

Județul Ilfov

 

36.436

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98681

8.19.01

 

Clădire 350/93

Județul Ilfov

 

36.436

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98682

8.19.01

 

Construcție 350/94

Județul Ilfov

 

1.860

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98683

8.19.01

 

Construcție 350/95

Județul Ilfov

 

26.870

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98684

8.19.01

 

Teren 350/96

Județul Ilfov

 

45.575.031

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98685

8.19.01

 

Teren 350/97

Județul Ilfov

 

1.561.678

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98686

8.19.01

 

Teren 350/98

Județul Ilfov

 

393.268

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98687

8.19.01

 

Teren 350/99

Județul Ilfov

 

6.604.114

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 98689

8.19.01

 

Clădire 350/90

Județul Ilfov

 

36.436

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 350

8887693

 

MFP 150083

8.19.01

 

Construcție 350/100

Județul Ilfov

 

219.352

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98701

8.19.01

Clădire 355/12

Județul Caraș- Severin

 

1.426.221

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98708

8.19.01

Clădire 355/19

Județul Caraș- Severin

 

139.500

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98709

8.19.01

Clădire 355/20

Județul Caraș- Severin

 

1.420.121

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98710

8.19.01

Clădire 355/21

Județul Caraș- Severin

 

227.248

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98711

8.19.01

Clădire 355/22

Județul Caraș- Severin

 

4.527.777

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98713

8.19.01

Clădire 355/24

Județul Caraș- Severin

 

98.693

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98721

8.19.01

Construcție 355/32

Județul Caraș- Severin

 

3.988.826

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98724

8.19.01

Construcție 355/35

Județul Caraș- Severin

 

177.672

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98729

8.19.01

Construcție 355/40

Județul Caraș- Severin

 

100.918

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98744

8.19.01

Construcție 355/56

Județul Caraș- Severin

 

505.256

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 355

26294783

 

MFP 98746

8.19.01

Construcție 355/55

Județul Caraș- Severin

 

100.114

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98748

8.19.01

 

Construcție 360/1

Județul Argeș

 

1.429.273

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98749

8.19.01

 

Clădire 360/2

Județul Argeș

 

23.509

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98750

8.19.01

 

Clădire 360/3

Județul Argeș

 

179.969

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98751

8.19.01

 

Construcție 360/4

Județul Argeș

 

2.849.417

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

 

MFP 98752

8.19.01

 

 

Construcție 360/5

Județul Argeș

 

 

1.502.758

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal nr. 775/6.07.2010

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98753

8.19.01

 

Construcție 360/6

Județul Argeș

 

2.859.263

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98754

8.19.01

 

Construcție 360/7

Județul Argeș

 

391.633

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98755

8.19.01

 

Construcție 360/8

Județul Argeș

 

25.135

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98756

8.19.01

 

Construcție 360/9

Județul Argeș

 

25.135

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

ANRSPS UT 360

26308129

MFP 98757

8.19.01

Construcție 360/10

Județul Argeș

 

25.135

Ordinul ministrului

economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98758

8.19.01

 

Construcție 360/11

Județul Argeș

 

25.135

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98759

8.19.01

 

Construcție 360/12

Județul Argeș

 

25.135

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98762

8.19.01

 

Clădire 360/15

Județul Argeș

 

27.868.581

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98763

8.19.01

 

Clădire 360/16

Județul Argeș

 

8.307.631

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98765

8.19.01

 

Clădire 360/18

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98766

8.19.01

 

Clădire 360/19

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98767

8.19.01

 

Clădire 360/20

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98768

8.19.01

 

Clădire 360/21

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98769

8.19.01

 

Clădire 360/22

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98770

8.19.01

 

Clădire 360/23

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98771

8.19.01

 

Clădire 360/24

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98772

8.19.01

 

Clădire 360/25

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98773

8.19.01

 

Clădire 360/26

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98774

8.19.01

 

Clădire 360/27

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98775

8.19.01

 

Clădire 360/28

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98776

8.19.01

 

Clădire 360/29

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98777

8.19.01

 

Clădire 360/30

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil


 

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98778

8.19.01

 

Clădire 360/31

Județul Argeș

 

1.103.446

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98779

8.19.01

 

Clădire 360/32

Județul Argeș

 

80.483

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98780

8.19.01

 

Clădire 360/33

Județul Argeș

 

39.137

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98781

8.19.01

 

Clădire 360/34

Județul Argeș

 

1.741.322

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98783

8.19.01

 

Clădire 360/36

Județul Argeș

 

1.832.223

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98784

8.19.01

 

Clădire 360/37

Județul Argeș

 

52.490

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98785

8.19.01

 

Clădire 360/38

Județul Argeș

 

34.718

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98786

8.19.01

 

Clădire 360/39

Județul Argeș

 

1.156.747

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98793

8.19.01

 

Construcție 360/46

Județul Argeș

 

423.426

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98794

8.19.01

 

Construcție 360/47

Județul Argeș

 

39.453

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98795

8.19.01

 

Construcție 360/48

Județul Argeș

 

352.996

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98796

8.19.01

 

Construcție 360/49

Județul Argeș

 

1.267.847

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98797

8.19.01

 

Clădire 360/50

Județul Argeș

 

85.862

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98798

8.19.01

 

Construcție 360/51

Județul Argeș

 

194.187

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98799

8.19.01

 

Construcție 360/52

Județul Argeș

 

367.896

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98801

8.19.01

 

Teren 360/54

Județul Argeș

 

573.100

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98802

8.19.01

 

Teren 360/55

Județul Argeș

 

2.597.822

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 98803

8.19.01

 

Teren 360/56

Județul Argeș

 

619.405

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 360

26308129

 

MFP 150084

8.19.01

 

Construcție 360/57

Județul Argeș

 

141.565

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98804

8.19.01

 

Clădire 370/1

Județul Vâlcea

 

1.925.143

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98805

8.19.01

 

Clădire 370/2

Județul Vâlcea

 

2.165.673

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98806

8.19.01

 

Clădire 370/3

Județul Vâlcea

 

2.648.034

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98807

8.19.01

 

Clădire 370/4

Județul Vâlcea

 

2.481.333

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98808

8.19.01

 

Clădire 370/5

Județul Vâlcea

 

34.526

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98809

8.19.01

 

Clădire 370/6

Județul Vâlcea

 

8.946

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98810

8.19.01

 

Clădire 370/7

Județul Vâlcea

 

36.519

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98811

8.19.01

 

Clădire 370/8

Județul Vâlcea

 

8.989

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98812

8.19.01

 

Clădire 370/9

Județul Vâlcea

 

8.774

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98813

8.19.01

 

Clădire 370/10

Județul Vâlcea

 

7.590

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98814

8.19.01

 

Clădire 370/11

Județul Vâlcea

 

26.107

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98815

8.19.01

 

Clădire 370/12

Județul Vâlcea

 

50.755

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98816

8.19.01

 

Clădire 370/13

Județul Vâlcea

 

403.962

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98817

8.19.01

 

Construcție 370/14

Județul Vâlcea

 

95.186

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98818

8.19.01

 

Clădire 370/15

Județul Vâlcea

 

93.137

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98819

8.19.01

 

Clădire 370/16

Județul Vâlcea

 

25.044

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

 

MFP 98820

8.19.01

 

 

Construcție 370/17

Județul Vâlcea

 

 

 

171.163

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 2.245/24.11.2010

 

 

 

În administrare

 

 

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98821

8.19.01

 

Construcție 370/18

Județul Vâlcea

 

943

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98822

8.19.01

 

Construcție 370/19

Județul Vâlcea

 

783.159

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98823

8.19.01

 

Construcție 370/20

Județul Vâlcea

 

962.727

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98824

8.19.01

 

Construcție 370/21

Județul Vâlcea

 

36.755

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98825

8.19.01

 

Construcție 370/22

Județul Vâlcea

 

53.592

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98826

8.19.01

 

Clădire 370/23

Județul Vâlcea

 

87.579

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98827

8.19.01

 

Construcție 370/24

Județul Vâlcea

 

27.799

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98828

8.19.01

 

Construcție 370/25

Județul Vâlcea

 

105.884

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98829

8.19.01

 

Clădire 370/26

Județul Vâlcea

 

123.602

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98830

8.19.01

 

Construcție 370/27

Județul Vâlcea

 

176.839

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98831

8.19.01

 

Construcție 370/28

Județul Vâlcea

 

18.832

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98832

8.19.01

 

Construcție 370/29

Județul Vâlcea

 

764.797

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 370

26297747

 

MFP 98836

8.19.01

 

Teren 370/33

Județul Vâlcea

 

951.314

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 425

4145365

 

MFP 98849

8.19.01

 

Clădire 425/13

Județul Neamț

 

9.488

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 425

4145365

 

MFP 98866

8.19.01

 

Clădire 425/30

Județul Neamț

 

25.764

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 425

4145365

 

MFP 98895

8.19.01

 

Construcție 425/59

Județul Neamț

 

1.058.767

 

Proces-verbal

nr. 2.138/21.06.2010

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 425

4145365

 

MFP 98961

8.19.01

 

Teren 425/128

Județul Neamț

 

10.466.764

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 425

4145365

 

MFP 98964

8.19.01

 

Construcție 425/127

Județul Neamț

 

33.676

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil


 

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 425

4145365

 

MFP 150085

8.19.01

 

Construcție 425/129

Județul Neamț

 

80.190

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98973

8.19.01

 

Clădire 430/9

Județul Brașov

 

819.848

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98974

8.19.01

 

Clădire 430/10

Județul Brașov

 

739.173

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98977

8.19.01

 

Clădire 430/14

Județul Brașov

 

370.458

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98981

8.19.01

 

Clădire 430/18

Județul Brașov

 

65.145

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98982

8.19.01

 

Clădire 430/19

Județul Brașov

 

72.383

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98984

8.19.01

 

Clădire 430/21

Județul Brașov

 

195.790

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98988

8.19.01

 

Clădire 430/25

Județul Brașov

 

1.012.740

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98993

8.19.01

 

Clădire 430/31

Județul Brașov

 

2.968

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98994

8.19.01

 

Clădire 430/32

Județul Brașov

 

1.210.013

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98995

8.19.01

 

Clădire 430/33

Județul Brașov

 

1.210.013

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98996

8.19.01

 

Clădire 430/34

Județul Brașov

 

1.210.013

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 98997

8.19.01

 

Clădire 430/35

Județul Brașov

 

10.921

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99001

8.19.01

 

Clădire 430/40

Județul Brașov

 

 

2.178.689

Nota de constatare nr. S61/7.12.2010 și Nota contabilă nr. 25/4.02.2011

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99002

8.19.01

 

Clădire 430/41

Județul Brașov

 

1.534.818

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99028

8.19.01

 

Construcție 430/66

Județul Brașov

 

131.891

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99037

8.19.01

 

Construcție 430/75

Județul Brașov

 

5.172

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99042

8.19.01

 

Construcție 430/80

Județul Brașov

 

 

1.308.902

Decizie

nr. 42/23.08.2010

a Camerei de Conturi

Brașov

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99053

8.19.01

 

Construcție 430/90

Județul Brașov

 

114.541

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99097

8.19.01

 

Clădire 430/134

Județul Brașov

 

697.568

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99098

8.19.01

 

Clădire 430/135

Județul Brașov

 

697.568

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99099

8.19.01

 

Clădire 430/136

Județul Brașov

 

697.568

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99100

8.19.01

 

Clădire 430/137

Județul Brașov

 

697.568

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99101

8.19.01

 

Clădire 430/138

Județul Brașov

 

84.643

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99135

8.19.01

 

Teren 430/173

Județul Brașov

 

41.826.474

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99138

8.19.01

 

Clădire 430/30

Județul Brașov

 

2.968

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

MFP 99139

8.19.01

 

Construcție 430/91

Județul Brașov

 

79.523

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99141

8.19.01

 

Clădire 440/2

Județul Prahova

 

626.500

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99142

8.19.01

 

Clădire 440/3

Județul Prahova

 

55.234

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99143

8.19.01

 

Clădire 440/4

Județul Prahova

 

473.430

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99144

8.19.01

 

Clădire 440/5

Județul Prahova

 

473.430

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99145

8.19.01

 

Clădire 440/6

Județul Prahova

 

285.662

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99146

8.19.01

 

Construcție 440/7

Județul Prahova

 

284.058

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99147

8.19.01

 

Construcție 440/8

Județul Prahova

 

236.715

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99148

8.19.01

 

Clădire 440/9

Județul Prahova

 

284.058

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99149

8.19.01

 

Clădire 440/10

Județul Prahova

 

143.673

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99150

8.19.01

 

Clădire 440/11

Județul Prahova

 

39.453

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99151

8.19.01

 

Clădire 440/12

Județul Prahova

 

39.453

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99152

8.19.01

 

Clădire 440/13

Județul Prahova

 

1.880.693

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99153

8.19.01

 

Construcție 440/14

Județul Prahova

 

15.781

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99154

8.19.01

 

Clădire 440/15

Județul Prahova

 

173.591

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99156

8.19.01

 

Clădire 440/17

Județul Prahova

 

7.891

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99157

8.19.01

 

Construcție 440/18

Județul Prahova

 

359.073

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99158

8.19.01

 

Clădire 440/19

Județul Prahova

 

109.244

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99163

8.19.01

 

Clădire 440/24

Județul Prahova

 

254.264

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99164

8.19.01

 

Clădire 440/25

Județul Prahova

 

254.263

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99165

8.19.01

 

Construcție 440/26

Județul Prahova

 

3.415.441

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99169

8.19.01

 

Clădire 440/31

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99170

8.19.01

 

Clădire 440/32

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99171

8.19.01

 

Clădire 440/33

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99172

8.19.01

 

Clădire 440/34

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99173

8.19.01

 

Clădire 440/35

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99174

8.19.01

 

Clădire 440/36

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99175

8.19.01

 

Clădire 440/37

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99176

8.19.01

 

Clădire 440/38

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99177

8.19.01

 

Clădire 440/39

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99178

8.19.01

 

Clădire 440/40

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99179

8.19.01

 

Clădire 440/41

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99180

8.19.01

 

Clădire 440/42

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99181

8.19.01

 

Clădire 440/43

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99182

8.19.01

 

Clădire 440/44

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99183

8.19.01

 

Clădire 440/45

Județul Prahova

 

3.174.899

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99184

8.19.01

 

Clădire 440/46

Județul Prahova

 

3.264.942

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99185

8.19.01

 

Clădire 440/47

Județul Prahova

 

3.479.515

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99186

8.19.01

 

Clădire 440/48

Județul Prahova

 

3.326.248

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99187

8.19.01

 

Clădire 440/49

Județul Prahova

 

63.124

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99188

8.19.01

 

Clădire 440/50

Județul Prahova

 

63.124

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99189

8.19.01

 

Construcție 440/51

Județul Prahova

 

2.100.204

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99194

8.19.01

 

Clădire 440/56

Județul Prahova

 

2.367

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99195

8.19.01

 

Clădire 440/57

Județul Prahova

 

2.285

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99196

8.19.01

 

Clădire 440/58

Județul Prahova

 

2.285

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99197

8.19.01

 

Clădire 440/59

Județul Prahova

 

15.564

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99198

8.19.01

 

Clădire 440/60

Județul Prahova

 

13.897

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99199

8.19.01

 

Clădire 440/61

Județul Prahova

 

13.897

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99200

8.19.01

 

Clădire 440/62

Județul Prahova

 

13.897

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99201

8.19.01

 

Construcție 440/63

Județul Prahova

 

1.894

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99202

8.19.01

 

Construcție 440/64

Județul Prahova

 

1.894

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99203

8.19.01

 

Clădire 440/65

Județul Prahova

 

31.562

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99204

8.19.01

 

Clădire 440/66

Județul Prahova

 

30.756

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99205

8.19.01

 

Clădire 440/67

Județul Prahova

 

30.757

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99206

8.19.01

 

Clădire 440/68

Județul Prahova

 

72.727

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99207

8.19.01

 

Clădire 440/69

Județul Prahova

 

72.727

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99208

8.19.01

 

 

Construcție 440/70

Județul Prahova

 

 

2.239.305

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 5.197/10.12.2010

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99211

8.19.01

 

Construcție 440/73

Județul Prahova

 

157.810

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99212

8.19.01

 

Construcție 440/74

Județul Prahova

 

982.497

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99213

8.19.01

 

Construcție 440/75

Județul Prahova

 

34.032

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99214

8.19.01

 

Construcție 440/76

Județul Prahova

 

158.305

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

MFP 99217

8.19.01

 

Construcție 440/80

Județul Prahova

 

7.891

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

În administrare

 

Imobil

1

2

3

4

5

6

7

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99218

8.19.01

 

 

Construcție 440/81

Județul Prahova

 

 

3.156

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99219

8.19.01

 

 

Construcție 440/82

Județul Prahova

 

 

23.154

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99231

8.19.01

 

 

Construcție 440/94

Județul Prahova

 

 

56.469

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

 

MFP 99237

8.19.01

 

 

 

Teren 440/100

Județul Prahova

 

 

 

 

3.074

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 3.078/26.11.2010

 

 

 

 

În administrare

 

 

 

 

Imobil

 

 

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

 

 

MFP 99238

8.19.01

 

 

 

 

Teren 440/101

Județul Prahova

 

 

 

 

604.294

 

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

Proces-verbal

nr. 3.078/26.11.2010

 

 

 

 

În administrare

 

 

 

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99239

8.19.01

 

 

Clădire 440/30

Județul Prahova

 

 

3.174.899

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99241

8.19.01

 

 

Teren 440/102

Județul Prahova

 

 

1.249.826

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99242

8.19.01

 

 

Teren 440/103

Județul Prahova

 

 

43.864

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99243

8.19.01

 

 

Teren 440/104

Județul Prahova

 

 

436.309

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 440

26315371

 

 

MFP 99244

8.19.01

 

 

Teren 440/105

Județul Prahova

 

 

37.807

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil

 

 

ANRSPS UT 515

7167511

 

 

MFP 96739

8.19.01

 

 

Teren ANRS/2

Municipiul București

 

 

2.412.068

 

Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3.471/2008

 

 

În administrare

 

 

Imobil


ANEXA Nr. 2

 

DA TELE   DE   IDENTIFICARE

a bunurilor mobile din rezerva de mobilizare aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului

Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, a căror valoare de inventar se actualizează

 

 

Nr. de inventar M.F.P. și codul de clasificare

 

 

Denumirea

Valoarea de inventar actualizată (lei)

Situația juridică

 

Tipul bunului

 

Baza legală a actualizării valorii de inventar

 

În administrare/

concesiune

MF 150222

8.19

 

Pulberi și explozivi

 

3.423.009

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

MF 150223

38.19

 

Accesorii pentru explozivi

 

73.948

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

MF 153232

8.19

 

Traverse

 

1.229.849

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

MF 153233

8.19

 

Rampe

 

471.685

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

MF 153234

8.19

 

Medicamente

 

654.637

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

MF 153235

8.19

 

Cabluri

 

29.870

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

MF 153237

8.19

 

Echipamente radiocomunicații

 

313.942

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

MF 153238

8.19

 

Echipamente telecomunicații

 

177.171

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

MF 153239

8.19

 

Materiale

 

4.344

 

Legea nr. 477/2003

 

Administrare

 

Mobil

 

ANEXA Nr. 3

 

DA TELE   DE   IDENTIFICARE

a imobilelor cu destinație specială care vor fi înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale — unitățile teritoriale 330 și 430

 

 

Administrator și codul unic de identificare

 

Codul de clasificare

 

 

Denumirea și adresa

 

Valoarea de inventar (lei)

Situația juridică

 

Tipul bunului

 

 

Nr. MFP

 

Baza legală

 

În administrare/

concesiune

 

 

ANRSPS UT 330

4145357

 

 

 

8.19.01

 

Construcție în suprafață de

10 mp

330/87

Județul Neamț

 

 

 

303.262

Proces-verbal

nr. 2.509/29.11.2010

Proces-verbal

nr. 1.572/4.08.2010

Proces-verbal

nr. 410/21.06.2007

 

 

 

Administrare

 

 

 

Imobil

 

 

 

 

 

 

ANRSPS UT 430

4384559

 

 

 

 

 

 

8.19.01

 

 

 

 

Teren în suprafață de

13.893 mp

430/176

Județul Brașov

 

 

 

 

 

 

768.718

Ordinul MFA

nr. 775/1961

Extras de carte funciară nr. 102.090

Extras de carte funciară nr. 102.094

Extras de carte funciară nr. 102.091

Extras de carte funciară nr. 102.092

Extras de carte funciară nr. 102.093

 

 

 

 

 

 

Administrare

 

 

 

 

 

 

Imobil