20 August, 2017

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, precum și ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de înaltă apreciere pentru contribuția determinantă pe care au avut-o în procesul de negociere a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România, componentă de bază a Parteneriatului strategic româno-american din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord,

Președintele României decreteză:

Art. 1. —
Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor doamnei Ellen Tauscher, director în cadrul Consiliului Atlantic.
Art. 2. —
Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Ofițer domnului Bogdan Lucian Aurescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 3. —
Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Ofițer:
— domnului Daniel Ioniță, ambasador al României în Regatul Norvegiei;
— domnului Cosmin Dinescu, ambasador al României în Republica Croația.
Art. 4. —
Se conferă Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler:
— domnului Ion Gâlea, director general pentru afaceri juridice în Ministerul Afacerilor Externe
— domnului Dan Răzvan Grigorescu, șef serviciu în Direcția politici de securitate din Ministerul Afacerilor Externe;
— domnului Frank Rose, adjunct al asistentului pentru politica spațială și de apărare al secretarului de stat al Statelor Unite ale Americii.
Art. 5. —
Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Ofițer domnului Liviu Ilie Dumitru, director adjunct, Direcția drept internațional și tratate din Ministerul Afacerilor Externe.
Art. 6. —
Se conferă Ordinul Național Pentru Merit în grad de Cavaler:
— domnului Ion Cândea, secretar I în cadrul Delegației Permanente a României la NATO;
— doamnei Alice Cornelia Sabău, secretar II în cadrul Delegației Permanente a României la NATO;
— domnului Felix Zaharia, director adjunct, Direcția drept internațional și tratate din Ministerul Afacerilor Externe.

 

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU


 

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      VICTOR-VIOREL PONTA
București, 20 martie 2013.
Nr. 321.