20 August, 2017

Monitorul Oficial 155/2013 din 22

  • Decizia 69/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei

    referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 alin. (1) şi alin. (3) lit. a) pct. (i) raportate la cele ale art. 58 alin. (1) lit. a) pct. (ii) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

  • Hotararea 92/2013, Guvernul Romaniei

    privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile şi mobile, precum şi înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului

  • Ordinul 348/2013, Ministerul Finantelor Publice

    pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia