20 August, 2017

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. —
Se aprobă afilierea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociația Internațională a Oficiilor de Marcare, constituită din oficiile de marcare autorizate ale statelor participante, precum și plata cotizației anuale.
Art. 2. —
Cotizația anuală prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VIOREL HREBENCIUC
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU


București, 14 martie 2013.
Nr. 46.