21 August, 2017

Monitorul Oficial 154/2013 din 22

  • Legea 46/2013, Parlamentul Romaniei

    privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

  • Decretul 297/2013, Presedintele Romaniei

    pentru promulgarea Legii privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

  • Ordonanta de urgenta 15/2013, Guvernul Romaniei

    privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, precum şi pentru modificarea unor acte normative“