20 Septembrie, 2017

În temeiul prevederilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003, și ale art. 4 alin. (1) pct. 31 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I.
Litera A „Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)” de la punctul I „Tarife pentru cursuri de formare a personalului   navigant”   din   anexa   la   Ordinul   ministrului

Nr. crt.

Denumirea                         Codul               Tariful

(euro)

transporturilor, construcțiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile și serviciile specifice asigurate de Școala Superioară de Aviație Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 709 din 18 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:
„A. Tarife pentru pregătirea de specialitate (formare)
6.     Curs formare pilot particular elicopter
7.     Curs formare mecanici naviganți — partea teoretică
8.     Curs formare însoțitori de PPL(H)        34.392,00

 

 

FMB-T             723,00

 

 

 

 

FIB-T           1.343,00


Nr.

crt.                        Denumirea                         Codul


Tariful

(euro)


bord

 

1.Curs formare piloți transport aerian public (integrat)                                              ATP(A)        60.251,00
2.Curs formare piloți transport aerian public (integrat)                                              CPL(A)IR       52.112,00
3.Curs formare piloți transport aerian public (integrat)                                               CPL(A)        49.878,00
4.Curs formare pilot particular avioane                                                                               PPL(A)          8.797,00
5.Curs formare piloți transport aerian public (integrat)                                               CPL(H)IR     193.288,00
6.Curs formare pilot particular elicopter                                                                             PPL(H)     34.392,00
7.Curs formare mecanici naviganți — partea teoretică                                                  FMB-T      723,00
8.Curs formare însoțitori de                                                                                                      FIB-T         1.343,00
9.Curs formare piloți comerciali — elicopter (integrat)                                                CPL(H)           102.317
10.Ora de zbor instruire (curs integrat) avion CESSNA                                                 IZ-CES             277,00
172 S
11.     Ora de zbor instruire (curs integrat) avion PIPER SENECA V                          IZ-PIP             551,00
12.     Ora de zbor instruire (curs integrat) elicopter EC 120 B COLIBRI                 IZ-EC              717,00
13.     Ora de zbor instruire (curs integrat) elicopter EC 155 B                                    IZ-EC           1.797,00”

Art. II. — Școala Superioară de Aviație Civilă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

București, 8 martie 2013.
Nr. 207.