20 August, 2017

Având în vedere prevederile art. 20 paragraful 5 din Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000,

în temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 159/2008 pentru aderarea României la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. —
Se publică amendamentele din 2013 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, la care România a aderat prin Legea nr. 159/2008, adoptate de Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa (CEE — ONU), la Geneva la 26 mai 2000, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
— Ministerul Transporturilor și Autoritatea Navală Română vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. —
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor, Cristian Ghibu, secretar de stat

București, 25 februarie 2013.
Nr. 160.