22 August, 2017

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Se aprobă Memorandumul de înțelegere dintre Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din România și Ministerul Afacerilor Sociale și Ocupării din Regatul Țărilor de Jos referitor la cooperarea privind aplicarea reglementărilor în domeniul politicilor sociale în cazul muncii și serviciilor transfrontaliere, semnat la București la 1 iulie 2010.


                                                                                                                                                     PRIM-MINISTRU
                                                                                                                                       VICTOR-VIOREL PONTA


  Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlățean
 
București, 13 martie 2013. Nr. 94.