23 August, 2017

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) și ale art. 12 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. — Valorile de tranzacționare a certificatelor verzi pe piața de certificate verzi pentru anul 2013 sunt următoarele:

a) valoarea minimă de 129,64 lei/certificat verde (respectiv 28,876 euro/certificat verde);

b) valoarea maximă de 264,09 lei/certificat verde (respectiv

58,823 euro/certificat verde).

Art. 2. — Contravaloarea certificatului verde neachiziționat de către operatorii economici care au obligația anuală de achiziție de certificate verzi, în cazul neîndeplinirii cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2013, este de 528,17 lei/certificat verde neachiziționat (respectiv

117,646 euro/certificat verde neachiziționat).

Art. 3. — Societatea Comercială Operatorul Pieței de Energie Electrică „Opcom” — S.A., Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” — S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile și operatorii economici care au obligația anuală de achiziție de certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. — Entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileț

București, 13 martie 2013.

Nr. 10.