17 August, 2017

Monitorul Oficial 150/2013 din 21

 • Decizia 27/2013,  Curtea Constitutionala a Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 2, 7-11, 13, 15 şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă, în ansamblul său

 • Decizia 30/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia 36/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi ale art. 77 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia 42/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei

  referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale art. 15 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing

 • Decizia 166/2013, Primul-Ministru

  privind aprobarea Normelor metodologice pentru realizarea/echivalarea/revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructură critică naţională/europeană, a structurii-cadru a planului de securitate al proprietarului/operatorului/administratorului deţinător de infrastructură critică naţională/europeană şi a atribuţiilor ofiţerului de legătură pentru securitate din cadrul compartimentului specializat desemnat la nivelul autorităţilor publice responsabile şi la nivelul proprietarului/operatorului/administratorului de infrastructură critică naţională/europeană