22 August, 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Art. I. —
Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ- teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 27 martie
2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Titlul legii va avea următorul cuprins:
„LEGE privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome,  destinate  sediilor partidelor politice”
2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. —
(1) Spațiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea privată a statului sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale, care au situația juridică clarificată, pot fi vândute partidelor politice în condițiile prezentei legi.
(2) Spațiile destinate sediilor partidelor politice aflate în proprietatea regiilor autonome, care au situația juridică clarificată, pot fi vândute partidelor politice în condițiile prezentei legi.
(3) Beneficiază de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reînscriu în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările ulterioare.”
3. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 2. —
(1) Partidele politice pot opta pentru cumpărarea spațiilor destinate sediilor centrale ori filialelor aflate în proprietatea privată a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau în proprietatea regiilor autonome, după caz, pe care le dețin cu chirie.”
4. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) În acest scop, autoritățile administrației publice locale sau regiile autonome, după caz, care dețin în proprietate aceste spații le vor putea vinde partidelor politice, la solicitarea acestora, în condițiile prezentei legi.”
5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
„Art. 4. —
(1) Partidele politice pot cumpăra în fiecare unitate administrativ-teritorială spațiile destinate sediilor centrale ori filialelor acestora, la valoarea lor de piață, determinată prin raport de evaluare, de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.
(2) Partidele politice pot cumpăra spațiile pentru organizația municipiului București și pentru organizația județului Ilfov, precum și spațiile pentru organizațiile fiecărui sector al municipiului București, destinate sediilor acestor organizații.
(3) Terenurile proprietate privată a statului, aferente construcțiilor prevăzute la alin. (1) și (2), care au situația juridică
 clarificată, pot fi vândute, la cererea partidelor politice, la valoarea de piață determinată prin raport de evaluare, de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.
(4) În situația în care partidele politice nu își manifestă intenția de cumpărare a terenurilor prevăzute la alin. (3), terenurile vor fi concesionate acestora pe durata existenței construcției, în condițiile legii.
(5) Redevența va fi determinată prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizați în condițiile legii.