26 Septembrie, 2017
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) și ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Articol unic. — Doamna Cliseru Speranța exercită, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de prefect al județului Ilfov.
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe
 
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 98.