20 Septembrie, 2017
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Articol unic. — La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Sălaj de către domnul Chiș Filonaș.
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemnează: Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe
 
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 95.