24 August, 2017
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
 
Președintele României decretează:
 
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
 
 
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 299.