20 August, 2017
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
 
prim-ministrul emite prezenta decizie.
 
Articol unic. — Se aprobă Calendarul principalelor activități ale Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice pe anul 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituțional pentru protecția infrastructurilor critice.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București 19 martie 2013.
Nr. 165.