21 August, 2017
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
 
Președintele României decretează:
 
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2012 pentru acordarea unui nou termen persoanelor prevăzute la art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
 
 
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 296.