22 August, 2017
Având în vedere dispozițiile art. 1312 alin. (9) și art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 6 alin. (1) și art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcționarea, structura personalului și dotările necesare îndeplinirii atribuțiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,
 
directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:
 
 
Articol unic. — Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Decizia civilă nr. 105A din 3 iulie 2012 a Curții de Apel București — Secția a IX-a civilă și pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 1 din 9 februarie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind lista aparatelor pentru care se datorează remunerația compensatorie pentru copia privată și cuantumul acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 27 februarie 2012, în baza Deciziei directorului general al
Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2012.
 
 
Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Adriana Donțu
 
 
București, 6 martie 2013.
Nr. 24.