25 Septembrie, 2017
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului
Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,
 
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
 
Art. I. — Anexa nr. 1 „Tabel cu echipajul minim de siguranță a navigației” la Regulamentul serviciului la bordul navelor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, nr. 307/2009, publicat în Monitorul Oficial României, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2010, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
 
 
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
 
București, 15 martie 2013.
Nr. 27.