19 Ianuarie, 2018
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
 
În temeiul art. 40 alin. (4) și art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat,
 
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
 
Articol unic. — Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 48/2012 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din
20 decembrie 2012, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— domnul deputat Nicoară Romeo-Florin, aparținând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru politică externă, în calitate de membru;
— domnul deputat Dîrzu Ioan, aparținând Grupului parlamentar al PSD, trece de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în calitate de membru.
 
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
 
București, 19 martie 2013.
Nr. 6.