21 Ianuarie, 2018
Având în vedere propunerea Consiliului Concurenței formulată prin Adresa înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/868 din 6 februarie 2013, Avizul favorabil nr. 5.544/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenței de către domnul Constantin-Cătălin Radu, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 6.195/2013, în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), art. 89 alin. (21) și art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 
prim-ministrul emite prezenta decizie.
 
 
Articol unic. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin-Cătălin Radu exercită,  cu  caracter  temporar,  prin  detașare,  funcția publică vacantă corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Consiliului Concurenței.
 
 
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
 
Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion MoraruBucurești, 19 martie 2013.
Nr. 164.