20 August, 2017
În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
 
prim-ministrul emite prezenta decizie.
 
Art. 1. —
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează Comitetul interministerial pentru armonizare legislativă privind serviciile sociale destinate persoanelor cu dizabilități, denumit în continuare Comitet.
(2) Comitetul este condus de ministrul delegat pentru buget, care are calitatea de președinte.
(3) Din Comitet fac parte reprezentanți, la nivel de secretar de stat, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerului Sănătății și Ministerului Educației Naționale.
(4) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, prin ordine ale conducătorilor ministerelor prevăzute la alin. (3), vor fi desemnați secretarii de stat care fac parte din Comitet.
Art. 2. —
(1) Comitetul are ca obiectiv eficientizarea măsurilor de asistență socială acordate persoanelor cu dizabilități.
(2) În vederea realizării obiectivului prevăzut la alin. (1), Comitetul are următoarele atribuții specifice:
a) analizarea legislației specifice în domeniul drepturilor acordate persoanelor cu dizabilități;
b) identificarea punctelor critice, a paralelismelor legislative în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități și propunerea de măsuri de eliminare a acestora.
Art. 3. — Președintele Comitetului va prezenta în ședințele Guvernului informări periodice privind îndeplinirea obiectivului prevăzut în prezenta decizie.
Art. 4. — Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de un număr de 4 experți, câte unul din partea fiecărui minister al cărui reprezentant face parte din Comitet.
 
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
 
Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru

București, 19 martie 2013.
Nr. 163.