19 August, 2017
În Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 1 septembrie 2010, se face următoarea rectificare:
— la anexa nr. 10 „Criterii pentru reținerea unei nave [la care face referire art. 19 alin. (3) din hotărâre]”, la paragraful al doilea, în loc de: „Secțiunea a 3-a include exemple de deficiențe care pot autoriza ele singure reținerea navei implicate [a se vedea art. 19 alin. (4)].” se va citi: „Secțiunea a 3-a include exemple de deficiențe care pot
autoriza ele singure reținerea navei implicate [a se vedea art. 19 alin. (3)].”