16 Iulie, 2018
În temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 3/2013 privind formarea inițială, în anul 2013, în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din
22 ianuarie 2013, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — Instituțiile de învățământ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne alocă, în anul 2013, un număr de 2.583 de locuri în vederea formării inițiale a polițiștilor locali cu atribuții în domeniul ordinii și liniștii publice și în domeniul circulației rutiere.”
2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne, Radu Stroe

București, 15 martie 2013.
Nr. 26.