20 Septembrie, 2017
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
Articol unic. — Anexa nr. II/1 „Managementul integrat al deșeurilor în județul Iași” la Hotărârea Guvernului nr. 537/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în „Proiectul nr. 4 — Sistem integrat de management al deșeurilor în Iași, Satu Mare și Sibiu” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006   privind   aprobarea   unor   împrumuturi   de   până   la 1.441.000.000 euro în perioada 2006—2009 pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
 
 PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
 
 
Contrasemnează:
 
Ministrul mediului și schimbărilor climatice,
Rovana Plumb
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice, Daniel Chițoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 90.