25 Februarie, 2018
În temeiul prevederilor art. 67 din Constituția României, republicată, ale art. 19 alin. (1) și (2) din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcționarului public parlamentar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 203 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările și completările ulterioare,
 
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
 
Articol unic. — Domnul Sorin Dan Mihalache se numește în funcția de secretar general adjunct al Senatului, începând cu data de 25 martie 2013.
 
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
 
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
 
 
București, 18 martie 2013.
Nr. 11.