21 Ianuarie, 2018
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
 
Președintele României decretează:
 
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
 
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 302.