19 August, 2017
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
 
Președintele României decretează:
 
Articol unic. — Se promulgă Legea privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 301.