20 Martie, 2018
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 694 din 4 februarie 2013 al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, luând în considerare prevederile:
— art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
— art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.207/2003;
— art. 1 alin. (2) lit. a)—c) din Regulamentul (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;
— art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 12 alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului și schimbărilor climatice,
 
ministrul mediului și schimbărilor climatice emite următorul ordin:
 
SECȚIUNEA 1
Zone și perioade de prohibiție
 
Art. 1. — (1) Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 8 aprilie—6 iunie inclusiv, și în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 8 aprilie—22 mai inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în râul Prut și în zonele inundate permanent sau temporar ale acestuia, precum și în lacul de acumulare Stânca—Costești, pe o durată de 90 de zile, în perioada 8 aprilie—6 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice în fața gurii Dunării — Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada
8 aprilie—6 iunie inclusiv.
Art. 2. — În Complexul Razim—Sinoe și lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial și recreativ/sportiv al oricăror specii de pești și alte viețuitoare acvatice, pe o durată de 90 de zile, în perioada 1 aprilie—
29 iunie inclusiv.
Art. 3. — Se declară zone de refacere biologică/zone de protecție pentru resursele acvatice vii următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca— Costești și confluența cu râul Elan, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche, între confluența canalului Olguța cu Dunărea Veche și confluența Dunărea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, de la intrarea în vigoare a prezentului ordin până la data de 30 noiembrie inclusiv, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic natural a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate; c) sectorul de pe Dunărea Veche cuprins între confluența cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 și până la confluența cu canalul  Sulina,  Mm  8+600,  tot  timpul  anului,  cu  excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic natural a peștelui și a altor viețuitoare acvatice
capturate;
d) lacul Gâsca din Complexul Somova—Parcheș, tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc și Zmeica, tot timpul anului;
f) cursul vechi al brațului Sfântu Gheorghe din zonele rectificate, tot timpul anului, cu excepția pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfășura în afara perioadei de prohibiție prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peștelui și a altor viețuitoare acvatice capturate;
g) pe brațul Chilia, zona km 72—77 Pardina, pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie—10 mai și 1 octombrie—30  noiembrie  inclusiv, fără  a  aduce  atingere  perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe Dunăre, zonele Mm 53—54 (Isaccea), Mm 64,5— 65,5, Mm 67—68,5 (Groapa Catargului și Pluton) pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie—10 mai și 1 octombrie—30  noiembrie  inclusiv, fără  a  aduce  atingere  perioadei de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
i) pe brațul Borcea, zona km 33—48 (Fetești), pe o durată de 113 zile, în perioadele 20 martie—10 mai și 1 octombrie— 30  noiembrie  inclusiv,  fără  a  aduce  atingere  perioadei  de prohibiție instituite la art. 1 alin. (1);
j) zonele cu regim de protecție integrală din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, tot timpul anului;
k) zona Rezervației Marine Vama Veche—2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47’ lat. N și 28° 35’ 18” long. E; NE: 43° 47’ lat. N și 28° 40’ long. E;
SV: 43° 44’ 20” lat. N și 28° 35’ 18” long. E; SE: 43° 44’ 20” lat. N și 28° 40’ long. E
și a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
l) zona marină cuprinsă între Periteașca și Insula Sacalin, din perimetrul Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, delimitată de coordonatele:
NV: 44° 46’ 12.25” lat. N și 29° 08’ 20.08” long. E;
NE: 44° 48’ 49.59” lat. N și 29° 26’ 00.35” long. E;
SE: 44° 44’ 02.05” lat. N și 29° 28’ 07.06” long. E;
SV: 44° 42’ 18.56” lat. N și 29° 10’ 25.44” long. E,
începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 mai.
Art. 4. — (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecție sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de pești, crustacee, moluște și al altor viețuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existența resurselor acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții;
c) lucrări în zona malurilor, precum și tăierea arborilor și arbuștilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a rațelor și gâștelor domestice.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), activitățile prevăzute la lit. a)—c) nu sunt interzise în următoarele situații:
a) când pescuitul se desfășoară în scopuri științifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundațiilor.