20 August, 2017
Având în vedere:
— Referatul de aprobare al Direcției juridice și resurse umane nr. 3.150 din 4 martie 2013;
— prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
— prevederile art. 3 alin. (3) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011,
în temeiul art. 11 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările ulterioare,
 
președintele Agenției Naționale Anti-Doping emite prezentul ordin.
 
 
Art. 1. — Se aprobă modelul certificatului de funcționare din punctul de vedere al respectării reglementărilor antidoping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 160/2011   privind   aprobarea   taxei   pentru   autorizarea desfășurării activităților în sălile de culturism sau de fitness, precum și a Metodologiei de organizare a cursului de instruire anti-doping se abrogă.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 
Președintele Agenției Naționale Anti-Doping,
Graziela Elena Vâjială
 
București, 5 martie 2013.
Nr. 101.