17 Ianuarie, 2018
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
 
Președintele României decretează:
 
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
 
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 305.