21 Ianuarie, 2018
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
 
Președintele României decretează:
 
Articol unic. — Se promulgă Legea privind instituirea Zilei Limbii Române și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU


București, 13 martie 2013.
Nr. 304.