22 August, 2017
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
 
Președintele României decretează:
 
Articol unic. –— Se promulgă Legea privind vânzarea locuințelor aflate în proprietatea Societății Feroviare de Turism „S.F.T.-C.F.R.” — S.A. actualilor chiriași și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
 
București, 13 martie 2013.
Nr. 303.