15 Iulie, 2018
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
 
Președintele României decretează:
 
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane și prelevarea organelor și țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
TRAIAN BĂSESCU
 
București, 13 martie 2013. Nr. 298.