19 August, 2017
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6 din
27 martie 2012 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 28 martie 2012.
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
 
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR, VIOREL HREBENCIUC
 
PREȘEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENȚIU ANTONESCU
 
 
București, 14 martie 2013. Nr. 56.